Dôležitosť poznania pôdnej bioty pre laickú verejnosť

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová

Milí priatelia, 

srdečne Vás pozývame na diskusnú prezentáciu s jednou z prvých študentov narodených a územi Ćeskoslovenska, ktorí absolvovali školu Dr. Elaine Ingham - The Soil Food Web, s Luciou Baľák Lukáňovou, s ktorou sa budeme zhovárať na tému:

Dôležitosť poznania pôdnej bioty pre laickú verejnosť

5.12.2020 o 17:00


O živote mikrobiómu v pôde a v našom čreve vieme málo a to, čo vieme je fascinujúce s ďalekosiahlym dopadom (so súvisom aj s korona vírmi). Už Leonardo da Vinci pozoroval, že "vieme viac o pohybe nebeských telies ako o pôde pod našimi nohami". Po vyše 500 rokoch je to stále relevantné. Od jeho časov sme sa naučili veľa o chemicko-fyzikálnych vlastnostiach pôdy ale o jej mikrobiologických kvalitách sa rovnako ako o črevnom mikrobióme dozvedáme viac až v posledných desaťročiach. Je to spôsobené hlavne tým, že mikrobióm pôdy sa tradične pozoroval kultiváciou v petri miskách v laboratóriu, čo umožnilo sledovať len malý zlomok skutočnej diverzity v pôde v prírode. 

Pokrok v optickej mikroskopii a DNA sekvenovaní umožnil skúmať mikrobióm tak, ako je zastúpený v ozajstnej živej pôde alebo v našom čreve a na rôznych povrchoch nášho tela. Vďaka tomu sme sa naučili o obmedzeniach antibiotík a dôležitosti probiotík a vlákniny v strave. Tak, ako je prísun probiotík a vlákniny dôležitý pre naše zdravie, tak je dôležitý aj pre zdravie pôdy, rastlín a cez stravu pre náš črevný mikrobióm a teda aj naše zdravie. Pôdny mikrobióm je ale rovnako dôležitý pre zdravé životné prostredie a zdravie našej planéty. Len vďaka mikrobiómu má pôda štruktúru a vlastnosti, vďaka ktorým vie zadržiavať a filtrovať vodu, syntetizovať a zadržiavať živiny, odbúravať toxíny, viazať uhlík v pôde. V neposlednom rade, okrem zdravia a životného prostredia, má živá pôda dopad aj na hospodárstvo s pôdou, pretože na regenerovanej pôde dosiahneme s nižšími nákladmi vyššiu úrodu, či už v záhradke alebo v poľnohospodárstve. Preto majster záhradkár nedá dopustiť na kvalitný kompost. Centrálnou otázkou preto je: 

Ako kompostovať a ako regenerovať pôdu? 

Odpovede na tieto otázky sme našli v  prístupe Dr. Elaine Ingham, ktorá už vyše 40 rokov skúma a obnovuje život v pôde a pomáha nielen poľnohospodárom ale aj komunitám po požiaroch alebo pri teraformácii rôznych pôdnych plôch. Vďaka prístupu Soil Food Web sme sa od Dr. Elaine Ingham naučili vyhodnocovať pôdny mikrobióm a učíme sa kompostovať, vyrábať tekuté prípravky z kompostu a nimi obnovovať degradovanú pôdu.  

Pripravte si svoje otázky na ktoré budeme odpovedať.

Sledujte nás, pozývajte priatelov, zdielajte, tešíme sa na Vás .
Stretneme sa na sociálnej sieti FB, cez ktorú odvysielame tento webový formát a prednášky a neskôr budete oboznamení s ďalšim programom, ktorý pripravujeme v rámci občasníka >> nesur .tv<<


No comments

Leave a comment