Dôležitosť poznania pôdnej bioty pre laickú verejnosť - otázky a odpovede

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová

Milí priatelia, 

k téme dôležitosti poznania pôdnej bioty pre laickú verejnosť ste nám do redakcie poslali veľa zaujímavých otázok. Náš hosť zo živého vysielania z 5. decembra Lucia Baľák Lukáňová bude v našom ďaľšom živom vysielaní 23. januára 2021 od 17:00 odpovedať na Vaše otázky.

Dôležitosť poznania pôdnej bioty pre laickú verejnosť - otázky a odpovede


No comments

Leave a comment