Tri Sestry s manuálom v ruke

 Hosťom relácie bol autor knihy Manuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách roľníka pán Jesús Ignacio Simón Zamora, pôdny mikrobiológ, poradca poľnohospodárskej produkcie so silnou špecializáciou na organické a regeneratívne metódy, inžinier agronómie, riaditeľ Gaia Organicos.


No comments

Leave a comment