Manuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách roľníka

Timotej Szabo - organický roľník, pestovateľ a remeselný výrobca koreninovej papriky. Milovník kompostovania. Chovateľ pôdnych mikroorganizmov. Kvalitatívny analytik pôdy, forma : Chromatografia.  

Pozývame na ďalšie živé vysielanie, v ktorom Vás Timotej Szabo ako autor slovenského prekladu a vydavateľ knižky Manuál o mikrobiote pri remineralizácii pôdy v rukách rolníka prevedie jej obsahom. Knižku napísal napísal agronóm organického pestovania plodín a poradca regeneračných techník Jesus Ignacio Simon Zamora. Počas vysielania Vám odhalí princípy teórie trofobiózy a naučí Vás jednoduchú metódu ako zisťovať prítomnosť časti pôdnej bioty pomocou ryžového média.

12.12.2020 o 17:00


No comments

Leave a comment