Mini-seriál 5+1 otázok pre ...

prolog 5+1

dobrý deň priatelia nesur.tv, doteraz som sa spolu s pomocníckmi venoval hlavne prednáškam alebo prezentáciam formou on-line sobotníkov , s možnosťou klásť otázky priamo v reálnom čase hosťovi relácie. pri jednom z jarných vysielaní som avizoval, že plánujem navštíviť reálne ekosystémy. 


s radosťou vám predstavujem sériu krátkych videoblogov z terénu. jedná sa o projekty, ktoré boli pre mňa predmetom záujmu, alebo geograficky blízke, alebo , v niektorých prípadoch , osobný kontakt. potreba osvety v tomto segmente produkcie organickej zeleniny a ovocia je nutná a v našich krajoch málo promotion.

poltucta , alebo 5+1 otázok je mini-projekt zameraný na osvetu organického pestovania, resp pestovania bez syntetickej chémie. navštívené projekty sú zväčša mini alebo mikro farmy , ktoré majú priamy kontakt s konzumentom vyprodukovanej zeleniny. otázky sú vždy rovnaké, a ako nápovedu k môjmu osobnému záujmu o vytvorenie týchto videoblogov vám ponúkam niekolko otázok a odpovedí o tejto minisérii.

1.- prečo ( táto téma videoblogu)?

fatálny nedostatok informácií o organických mikro/minifarmách , so zameraním na priamy predaj konzumentovi .

2.- aké ( otázky som položil) ?

položil som vždy rovnaké otázky, hlavne také , ktoré som vyhodnotil ako zaujímavé. pre pestovatelov, pre budúcich pestovatelov, pre konzumentov.

3.- ako ?

moje pracovné vyťaženie a iné aktivity a podmienky mi umožnili až v septembri 2021 urobiť niekoľko stretnutí , a využil som prvý možný moment na realizáciu tejto minisérie.

4.- prečo je to bez editu a v podstate naostro ?

v prvom rade pracujem s pôdou. ako pestovateľ, pôdny analytik, alebo konzultant organického pestovania. dokonca potrebujem technickú podporu na to aby to bolo prezentovatelné

5.- prečo je používaná úplne obyčajná technika ?

v projekte nesur.tv sa snažím dbať na obsah, avšak, hľadám aspoň dostatočnú formu , ktorá odovzdá hodnotnú informáciu divákovi, záujemcovi o kvalitnú zeleninu/ovocie a organické pestovanie.

5+1/poltucta .- odkaz ?

ten bude v epilógu.

s pozdravom
Timotej Szabo

Videá mini-seríálu 5+1