Ľubomír Marhavý

Ing. Ľubomír Marhavý 
Absolvent Mechanizacnej fakulty SPU v Nitre, 1999
Špecializácia na revitalizáciu pôdneho fondu: 
- pôdna biostimulácia,

- poradenstvo v oblasti medziplodinových systémov (krycích plodín)
- technické a technologické poradenstvo v poľnohospodárskej prvovýrobe,
- zavádznie inovatívnych technických a technologických systémov v pestovateľských postupoch
- poradenstvo pre trvaloudržateľné hospodárenie na pôde,
- ekonomická efektívnosť pestovateľských systémov.

Vysielania s Ľubomírom

voľné živé vysielanie Ľubomír Marhavý
Ako vplýva orba na našu pôdu
2021-02-20 00:00:00

Online vysielanie nesur.tv na tému "Ako vplýva orba na našu pôdu?" alebo fyzikalno-mechanické následky orby klasickým…


by Nesur.tv
Read More


No comments

Leave a comment